Ξεκινώντας με το Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος CONTOUR®NEXT ONE και την εφαρμογή CONTOUR®DIABETES 

Εξερευνήστε την έξυπνη μέτρηση σακχάρου αίματος και διαχείριση του διαβήτη με το Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος CONTOUR®NEXT ONE και την εφαρμογή CONTOUR®DIABETES.

  • Play the video

Αποκτήστε την εφαρμογή

Ας ξεκινήσουμε

Ας μετρήσουμε

Ας δούμε

Το Ascensia, το λογότυπο Ascensia Diabetes Care, το Contour, το Microlet, το Glucofacts, το λογότυπο No Coding, και το Second-Chance είναι εμπορικά σήματα και/ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© Copyright 2016-2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth®είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Ascensia Diabetes Care γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία προετοιμασίας: Οκτώβριος 2018. Κωδικός: L G.DC.10.2018.46124